Mobilní opravna

Moderní opravárenská vozidla s profesionálním zarízením jsou pripravena okamŸite k odjezdu

Rychlé turbodiesely Vám pomohou pri el. poruchách nebo problémech s pocítacem


OkamŸite v lese opravíme
 • Jeráb
 •  Otocný kloub o Agregát
 •  Provedeme svárecské práce (se svár. zkou¹kou)
 •  V¹echny opravy hydrauliky
 •  Elektrická a elektronická zarízení
 •  Merící a rídící jednotky, napr
  • DASA 280, 380, DASA 4
  • DAPT 310, 311, 517
  • Lokomatik 90
  • Timberjack 3000 / Timbermatic 10
  • TimberRite
  • Motomit IT
  • Logmate 392 und 400
 •  ...a mnoho jiného